จับนักเรียนเด็กญุี่ปุ่นเยดคาชุดพละ ดูละเงี่ยนได้อารมณดีมากๆ น่ารักสุดๆ